Zakątek Nadziei

Ośrodek Wychodzenia z Bezdomności „Zakątek Nadziei” działa w siedzibie naszego stowarzyszenia przy ul. Grochowej 2a od końca 2014 r. Wcześniej, w okresie grudzień 2009 – listopad 2014 funkcjonował w budynku przy ul. Żelaznej 23.

Na pierwszym piętrze tego budynku znajdują się 3 pokoje treningowe na 16 miejsc, łazienki, wspólny aneks kuchenny, duża świetlica. Jeden pokój przeznaczony jest dla kobiet, pozostałe dla mężczyzn.

W Ośrodku realizujemy własny program wychodzenia z bezdomności, podzielony na 3 etapy, którego celem jest doprowadzenie osoby do wyjścia ze stanu bezdomności poprzez pracę nad wzbudzeniem i podtrzymaniem motywacji, zmianę systemu wartości, pomoc w znalezieniu pracy i mieszkania. Z Ośrodka mogą korzystać osoby zmotywowane do zmiany swego życia, które najczęściej wywodzą się z prowadzonej na parterze ogrzewalni dla osób bezdomnych. Podpisują one kontrakt mieszkaniowy oraz program wychodzenia z bezdomności. W realizacji jego założeń towarzyszą podopiecznemu doświadczone osoby spośród członków i wolontariuszy stowarzyszenia (min. psycholog, pastor, pracownik socjalny, pedagog resocjalizacji).

Od początku działania „Zakątka Nadziei” udało się nam, z Bożą pomocą, pomóc wyjść z bezdomności 18. osobom. Co ciekawe, w tym okresie, byliśmy świadkami zaślubin 3. małżeństw spośród podopiecznych ośrodka:-)

W chwili obecnej (grudzień 2016 r). w pokojach Ośrodka przebywa 13 osób.